Logo do druku

Obóz Rycerski Program

Bogaty program pełen niesamowitych przygód przenoszących uczestników w świat życia dworzan i rycerstwa. Zajęcia dostosowane do wieku i zainteresowań uczestników. Walki i turnieje rycerskie, przejażdżka na koniu, strzelanie z łuku i kuszy, nauka miotania włócznią i toporem, budowa i obsługa machin oblężniczych, nabywanie średniowiecznych umiejętności rzemieślniczych: lepienie garnków, bicie starych monet, nauka wyrobu świec, warsztaty teatralne, szukanie skarbu templariuszy, tkactwo na deseczkach i bardkach, wyrób papieru czerpanego, krzesanie ognia i nauka samodzielnego przygotowania posiłku to tylko część zajęć przygotowanych i prowadzonych przez instruktorów - członków Bractw Rycerskich. Prawdziwym sprawdzianem nabytych umiejętności będzie udział w 2-dniowym programie "Życie w obozie rycerskim". W tym czasie uczestnicy będą mieszkać w stylizowanych namiotach rycerskich, pod okiem instruktorów będą samodzielnie przygotowywać posiłki, trzymać straż, a także uczestniczyć w zabawach i grach rycerskich. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wykąpania się w balii średniowiecznej. Dodatkowo w każdym turnusie odbędzie się paintballowa gra scenariuszowa. Obóz zakończy się uroczystym ogniskiem, wręczeniem glejtów rycerskich oraz płyt ze zdjęciami.

Imprezy fakultatywne:
Wycieczka do Juraparku w Krasiejowie - tutaj zobaczymy modele dinozaurów w naturalnej wielkości, największych gigantów prehistorycznego świata. Weźmiemy udział w warsztatach, na których poznamy podstawowe zagadnienia związane z życiem dinozaurów i nie tylko. Bilet wstępu upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń Parku Rozrywki bez limitu - cena 90 zł (cena obejmuje bilety wstępu do parku).