Logo do druku

Praca

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy zarówno pod względem płacy jak i możliwości realizowania własnych ambicji.

Poszukujemy:

  • pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych
  • licencjonowanych przewodników głównych miastach Polski i stolicach europejskich
  • wychowawców kolonijnych
  • instruktorów sportowych, ratowników wodnych
  • pielęgniarek
  • informatyka

W celu zgłoszenia swojej oferty prosimy o wypełnienie kwestionariusza i przesłanie wraz z podaniem, życiorysem, dokumentami świadczącymi o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na adres biura ALBION-u.