Logo do druku

Program Śladami Orląt Lwowskich

Dzień 1

 • 24:00 wyjazd, przejazd do Lwowa.
 • Zwiedzanie Lwowa:
  • Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich,
  • Wały Hetmańskie z pomnikiem Adama Mickiewicza i słynnymi hotelami okresu międzywojennego,
  • Opera.
 • Czas wolny.
 • Zwiedzanie Muzeum Browarnictwa.
 • Nocleg.

Dzień 2

 • Śniadanie.
 • Zwiedzanie Starówki Lwowa:
  • Arsenał,
  • Katedra Łacińska,
  • Plac Ratuszowy z Ratuszem Lwowskim  i wspaniałymi kamienicami,
  • Muzeum Historyczne.
 • Czas wolny.
 • Dalsze zwiedzanie Lwowa:
  • Stara apteka,
  • Kaplica Boimów,
  • Targowica,
  • Katedra Ormiańska.
 • Powrót do hotelu.
 • Nocleg.

Dzień 3

 • Śniadanie.
 • Wykwaterowanie z hotelu.
 • Przejazd do miejscowości Żółkiew - perełki wybudowanej przez włoskich architektów okresu renesansu. Jej fundatorem był hetman Stanisław Żółkiewski. Obejrzymy:
  • Plac Ratuszowy,
  • Zamek,
  • Mury obronne,
  • Brama wjazdowa,
  • Kościół Św. Wawrzyńca,
 • Wyjazd do Polski.