Logo do druku

Litwa | Łotwa | Estonia

Udostępnij na Facebooku

Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
kto cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie
widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie.
Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie!..
(Pan Tadeusz)
Litwo Ojczyzno Moja
cena: od 438 zł
grupowa
Secesyjna Ryga
cena: od 525 zł
grupowa
Morska bryza
cena: od 542 zł
grupowa
Ryga-Tallin-Helsinki
cena: od 777 zł
grupowa

Wycieczki do krajów nadbałtyckich - szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 089 624 05 77 lub za pomocą formularza

Kraje nadbałtyckie